Vertalingen

Home 
Profiel 
Tolkdiensten 
Vertalingen 
CoŲrdinatie 
Prijzen 
Contact 

 

Stichting Instituut Gerechtstolken en Juridische Vertalers

Nederlands Genootschap Tolken & Vertalers

Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers

BeŽdigde vertalingen Turks

Yeminli TercŁman.EU zorgt ervoor dat uw teksten worden vertaald door ťťn van onze professionele Turkse beŽdigde vertalers vanuit of naar het Nederlands, Duits of Engels.

Over het algemeen kunnen wij zonder een spoedtoeslag te berekenen, beŽdigde vertaling binnen 24 uur afleveren, mits het niet om al te grote teksten of documenten gaat.

Hieronder treft u een indicatief overzicht aan van de teksten die wij voor u (beŽdigd) kunnen vertalen:

 • Echtscheidingsakten en huwelijksakten
 • Uitspraken en vonnissen van Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad
 • Dagvaardingen van Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad
 • notariŽle akten zoals hypotheekakte of volmachten
 • wetsteksten uit bijv. het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering of het Burgerlijk Wetboek
 • contracten en overeenkomsten
 • cursus- en studiemateriaal
 • offertes en (zakelijke) correspondentie
 • uittreksels bevolkingsregister en geboorte akten
 • medische verklaringen en doktersrapporten
 • medische bijsluiters
 • diplomaís, certificaten en getuigschriften
 • website vertalingen
 • persberichten
 • jaarverslagen en algemene voorwaarden
 • handleidingen en gebruiksaanwijzingen
 • veiligheidsvoorschriften
 • brochures en flyers
 • ondertiteling van films e.d.
 • enz. enz.

Heeft u een document dat vertaald moet worden en deze staat niet vermeld in bovenstaande lijst of heeft u een andere vraag m.b.t. een (beŽdigde) vertaling, aarzel niet en neem contact op met ons, om geheel vrijblijvend geÔnformeerd te worden.


Copyright (c) 2006 Yeminli TercŁman.EU. All rights reserved.